صنعت خودروسازی فرانسه:

صنعت خودروسازی فرانسه از بزرگترین صنایع خودروسازی جهان است. فرانسه از پیشگامان صنعت خودرو بود و تا سال ۲۰۱۵ یازدهمین تولیدکننده بزرگ خودرو در جهان و سومین تولیدکننده بزرگ در اروپا (پس از آلمان و اسپانیا) است.بعداز پایان جنگ جهانی دوم تا سال ۲۰۰۰ به‌طور مرتب چهارمین بزرگترین صنعت خودروسازی بوده‌است. صنعت خودروسازی فرانسه از قدیمی‌ترین صنایع خودروسازی جهان است.

خودروهای فرانسوی

نتیجه‌ای پیدا نشد.
فهرست