• در این بخش مطابق با تجارب "سالار ریویوز" ، اطلاعات مربوط به بازار روز ایران ، و همچنین نیاز و شرایط شما؛ لیست خودروهای مناسب و قابل خرید به شما پیشنهاد داده می‌شود. تعرفه مشاورۀ خرید خودرو مبلغ "۲۴۹ هزار تومان" است که پس از تکمیل اطلاعات در صفحه بعد، از طریق درگاه پرداخت الکترونیکی قابل پرداخت است. بعد از آنالیز اطلاعات در اسرع وقت با شما تماس گرفته خواهد شد. لازم به ذکر است که فقط اسم و مدل خودروهای مناسب جهت خرید پیشنهاد می‌شود، لذا هر‌گونه مسولیت دیگری اعم از ارائه موارد قابل خرید در بازار و یا معرفی نمایشگاه‌های خودرو جزو این فرآیند نمی‌باشد.